“Акватони” ЕООД е създадена през 2003г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Управлява се и е собственост на Тончо Тончев. Седалището, главния офис и производствена база на Дружеството се намират в град Ямбол.

Нашата визия

Залагаме на качество и иновации, висока професионална компетентност и развитие, както и на отговорно и лоялно отношение към всички клиенти, партньори и служители.

Нашата мисия

Главна цел на Акватони ЕООД е удовлетворяване на индивидуалните нужди и изисквания на всеки отделен партньор.

Нашите ценности

Здравето и безопасността при работа са наш основен приоритет – ние никога не правим компромиси с безопасността при работа.
Екология – грижата за чистотата на околната среда и предпазването и от замърсяване със строителни, химически и други отпадъци е наш основен дълг и отговорност.
Търсим нови практики в областта на производството, нови професионални и технически решения.
Индивидуална отговорност и организация: микроклимата и организацията на работния процес дават възможност на всеки работник или служител да бъде максимално ефективен и отговорен в изпълнение на ежедневните си задължения.
Уважението и достойнството на всеки наш служител е наша основна отговорност – работим заедно и вземаме решения от взаимен интерес.
Ние предлагаме широк спектър от дейности, услуги и продукти:

  • Изграждане на площадкови ВиК мрежи
  • Изграждане на сградни ВиК мрежи
  • Изграждане на инфраструктурни ВиК мрежи
  • Изграждане на съоръжения и инсталации от РЕ, РVС, РР, PP-GRP, GRP, PVDF
  • Изграждане на противопожарни инсталации и спринклерни системи
  • Газоходи и тъбопроводи от РЕ, РVС, РР, PP-GRP, GRP, PVDF, PVDF-GRP
  • Изолации на съоръжения с РЕ, РVС, РР, GRP, PVDF
  • Изграждане на Сяроочистващи инсталации – СОИ
  • Изграждане на тръбопроводни инсталации за пречиствателни станции
  • Изработка на метални конструкции и тръбопроводи