Нашата визия

Залагаме на качество и иновации, висока професионална компетентност и развитие, както и на отговорно и лоялно отношение към всички клиенти, партньори и служители.

Нашата мисия

Главна цел на Акватони ЕООД е удовлетворяване на индивидуалните нужди и изисквания на всеки отделен партньор.

Нашите ценности

Здравето и безопасността при работа са наш основен приоритет – ние никога не правим компромиси с безопасността при работа.
21

Дългогодишен опит

334

Завършени обекти

334

Доволни клиенти

Нашите принципи

Креативно мислене, релевантни технически решения и оптимални резултати – това са принципите на нашия успех. Днес Акватони ЕООД е утвърден лидер на пазара в областта на изграждането на ВиК системи и съоръжения от РVС, PE-HD, PP и GRP тръби, тръбопроводи, газоходи и стъклопластови изделия. Нашето професионално портфолио включва жилищно, обществено, индустриално и инфраструктурно изграждане на ВиК системи и съоръжения, като най-голям дял имат промишлените предприятия от химическата, добивната индустрия и основно от енергетиката. За времето от създаването на Дружеството през 2003 г. до днес сме изпълнили повече от 250 проекта за наши компании и такива от страни от Европейския съюз. Качеството на извършените работи и произведеното оборудване в нашата производствена база е на световно ниво, което основно допринася за престижа и авторитета ни сред нашите партньори.
Високия професионализъм и постоянните инвестиции във висококвалифициран персонал и високотехнологично оборудване доведоха до обществено признание и множество награди от Камарата на строителите в България. Акватони ЕООД е член на КСБ и притежава Удостоверение за строежи от ІІІ категория, 4 и 5 група. В Дружеството има внедрена Интегрирана Cистема за Управление съгласно Стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2007 и BS OHSAS 18001:2007, което позволява спазването на поетите отговорности към съблюдаване на принципите на екологично поведение, високи стнадарти на качеството и социална отговорност. Политиката по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа е неизменна част от цялостната стратегия на фирмата /Изтегли политиката на фирмата/. Ние следваме стабилни пазарноориентирани принципи, насочени към и в полза на обществото, своите служители, настоящи и бъдещи партньори.